Aktualności

Inauguracja 2013

Inauguracja 2013

Dnia 22.10.2013 roku miała miejsce w naszym seminarium uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, którą koncelebrowali biskupi seniorzy: Stanisław Napierała i Teofil Wilski, wikariusz generalny ks. prał. Andrzej Latoń, a także kilkudziesięciu księży profesorów, gości z seminariów duchownych archidiecezji poznańskiej, gnieźnieńskiej i częstochowskiej, księży dziekanów diecezji kaliskiej i księży proboszczów kleryków pierwszego roku.

Homilię wygłosił ks. prefekt Artur Kasprzak. Wskazał, że kaplica seminaryjna jest najważniejszym miejscem domu formacji przyszłych kapłanów. „W tym domu kontynuowana jest droga wytyczona przez Chrystusa i apostołów. Rozgrywa się tutaj rzeczywistość przyszłości nie tylko Waszej, ale przede wszystkim świata, do którego zostaniecie posłani. Któż bardziej od pokolenia nowych kapłanów może przynieść w darze współczesnemu światu nadzieję ostatecznego szczęścia?”

Po Mszy św. w auli odbyła się druga część inauguracji. Na wstępie rektor kaliskiego seminarium, ks. kan. Jan Grzeszczak, powitał zaproszonych gości i odniósł się w swojej wypowiedzi do kończącego się Roku Wiary: „Rozpoczynamy kolejny rok formacyjny w naszym seminarium. Czasy nie są łatwe, ale Pan Bóg nie skąpi nam swojej łaski. Widać ją wyraźnie w tym, że posyła nam wspaniałych mistrzów życia duchowego i nauczycieli wiary: papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka”.

Wykład inauguracyjny nt. „Wiara, rozum i miłość w poznaniu Boga, człowieka i świata” wygłosił ks. dr Marcin Wiśniewski, diecezjalny egzorcysta. Prelegent mówił o rozwoju ludzkiej myśli doprowadzającej często do separacji wiary i rozumu. Wskazał na przyczyny duchowe zaistniałej sytuacji. Zakreślił też propozycje przywrócenia właściwej relacji na podstawie dokumentów: „Fides et ratio” Jana Pawła II i „Lumen fidei” papieża Franciszka. Po uroczystej immatrykulacji 10 alumnów roku pierwszego, życzenia klerykom i wykładowcom złożyli: prezydent Kalisza dr Janusz Pęcherz i ks. prof. Jan Szpet, dziekan Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.Zamykając uroczystość bp Edward Janiak podkreślił, że alumnom w nowym roku akademickim potrzebne będzie światło Ducha Świętego do tego, by chodzili Bożymi ścieżkami, by potrafili rozeznawać prawdę od kłamstwa. Zauważył, że formacja teologiczna jest dziełem wyjątkowo złożonym i wymagającym.


Galeria