Aktualności

II tura rekolekcji powołaniowych dla młodzieży

W dniach 15-17 lutego 2019 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej odbyła się II tura rekolekcji powołaniowych dla młodzieży męskiej. Prowadził ją ojciec duchowny seminarium - ksiądz Łukasz Pondel wraz z klerykami I, III i V roku. W rekolekcjach uczestniczyło 15 osób.

Pierwszy dzień rekolekcji odbywał się pod hasłem "Effatha - otwórz się!" i nawiązywał do otwierania się na drugiego człowieka. Sobota upłynęła pod hasłem "Gdzie jesteś?" nawiązując do poszukiwania Adama przez Pana Boga w ogrodzie Eden i do codziennych trudnych doświadczeń, w których musimy starać się odnajdywać Pana Boga. Niedzieli przyświecało stwierdzenie "Pan jest moją nadzieją", na podstawie którego uświadamiano młodzieży, że najważniejsze w życiu jest to, aby być dobrym człowiekiem.

W tym czasie nie zabrakło codziennej Eucharystii, konferencji, sakramentu pokuty i pojednania, czasu na wspólną rekreację. Rekolekcje zakończyła uroczysta Eucharystia niedzielna, której przewodniczył ksiądz biskup Edward Janiak. Biskup Kaliski w swojej homilii uświadamiał młodym ludziom, że są potrzebni Panu Bogu, aby z innymi ludźmi dzielili się wiarą.


Galeria