Aktualności

II część kursu lektorskiego

II część kursu lektorskiego

W kwietniu bieżącego roku w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej w Kaliszu został zorganizowany kurs lektorski dla ministrantów z parafii naszej diecezji. Kurs ten przeprowadzony został w czasie dwóch weekendów: pierwsza część odbyła się w dniach 13-15 kwietnia, natomiast druga część w dniach 20-22 kwietnia.

W kursie uczestniczyło 46 ministrantów z szesnastu parafii naszej diecezji. Uczestniczyli oni w zajęciach z formacji wewnętrznej, fonetycznej, liturgicznej oraz biblijnej. W formację ministrantów zaangażowani byli także moderatorzy naszego seminarium, którzy prowadzili niektóre wykłady, spowiadali czy przewodniczyli modlitwom. Oprócz wykładów kandydaci na lektorów uczestniczyli w Eucharystii, w czasie której mogli posługiwać przy ołtarzu, w adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas której mieli okazję przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania a także pod przewodnictwem księdza Rektora modlili się modlitwą brewiarzową w kaplicy seminaryjnej. W ostatni dzień formacji przed przyjęciem posługi lektora ministranci przystąpili do egzaminu, z którego wszyscy uzyskali pozytywne wyniki.

Kulminacją a zarazem podsumowaniem całego kursu lektorskiego była uroczysta Eucharystia w Katedrze Kaliskiej, którą sprawowali księża proboszczowie i wikariusze ministrantów oraz kapłani prowadzący kurs pod przewodnictwem księdza Biskupa Łukasza Buzuna – biskupa pomocniczego naszej diecezji w niedzielne popołudnie, 22 kwietnia. W Eucharystii uczestniczyli rodzice oraz najbliższe rodziny ministrantów, którzy zostali ustanowieni lektorami. Po homilii nastąpiło imienne przedstawienie księdzu Biskupowi kandydatów do przyjęcia posługi lektora oraz parafii, z których pochodzą. Po homilii ksiądz Biskup odmówił modlitwę ustanawiającą lektorów. Następnie ksiądz Biskup wręczył każdemu z ministrantów księgę Pisma Świętego, wypowiadając słowa Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich. Ksiądz Biskup Łukasz Buzun dokonał także poświęcenia alb i krzyży lektorskich, którymi od tego dnia będą posługiwać się nowo ustanowieni lektorzy. Na zakończenie Eucharystii nowi lektorzy złożyli podziękowania Panu Bogu, księdzu Biskupowi Łukaszowi, kapłanom prowadzącym kurs, proboszczowi Katedry oraz swoim rodzicom, którzy przybyli do Katedry, aby towarzyszyć swoim synom w tym ważnym dla nich dniu.

Przybyli do seminarium ministranci stworzyli bardzo zgraną grupę, nie stwarzającą problemów, aktywnie uczestniczącą w całości kursu. Po zakończeniu tego kursu można jasno stwierdzić, że jest to dzieło Boże i musimy modlić się, aby wydało ono owoce w życiu tych młodych ludzi a także w życiu naszego Kościoła Kaliskiego. Natomiast ze strony organizacyjnej można zapewnić, że kurs ten nie był wydarzeniem jednorazowym, ale że będzie on wciąż kontynuowany w celu przygotowywania nowych lektorów a także w celu dalszej formacji lektorów już ustanowionych.

 


Galeria


Galeria


Galeria