Aktualności

Gość czwartkowy – ks. Witold Kałmucki

Gość czwartkowy – ks. Witold Kałmucki

W czwartek, 15 marca 2018 roku wspólnota naszego seminarium gościła w swoim gronie księdza Witolda Kałmuckiego.

Ksiądz Witold Kałmucki pochodzi z Witaszyc. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2005 roku w Kaliszu. Od 2013 roku jest wikariuszem parafii pod wezwaniem świętego Gotarda w Kaliszu. Został mianowany diecezjalnym Duszpasterzem młodzieży.

W homilii ksiądz Witold podkreślał, jak ważne w naszym życiu jest mieć Mojżesza, który poprowadzi nas do Boga, który pomoże odkryć nam powołanie. Na podstawie osoby Mojżesza nasz Gość podawał różne przykłady z codziennego życia kapłańskiego. Mówił: Każdy z nas ma jakąś rysę na historii swojego życia po to, aby nie popadać w pychę, aby mieć w sobie mnóstwo pokory (…). Każdy z nas musi stoczyć walkę ze swoim złotym cielcem. Najgorszym cielcem jest moje własne ego, mój stary człowiek, którego szatan próbuje wykorzystać, zachęca nas, abyśmy dbali o to ego i je polerowali. A Chrystus zachęca nas do rezygnowania z siebie bez reszty i do końca (…). Nie można na pamięć nauczyć się wiary. Wiary trzeba spróbować, to znaczy, trzeba postawić nogę na wodzie

Czwartkowe spotkanie zakończyło się wspólną kolacją w seminaryjnym refektarzu.

 


Galeria