Aktualności

Gość czwartkowy – Ojciec Andrzej Lemiesz

Gość czwartkowy – Ojciec Andrzej Lemiesz

W czwartek, 18 stycznia 2018 roku wspólnota naszego seminarium gościła w swoim gronie Ojca Andrzeja Lemiesza – Superiora Zakonu Ojców Jezuitów w Kaliszu, który przewodniczył wieczornej Eucharystii.

W homilii Jezuita podkreślał wielką wartość naszej relacji do Pana Boga. Od relacji z Bogiem zależy wszystko: powołanie, radość powołania, służba w Kościele (…). To, kim jesteś zależy od twojej relacji z Jezusem (…). Na ludzkiej twarzy jest wypisane, jaką ktoś ma relację z Panem Bogiem: czy jest to twarz pogodna, czy twarz pełna bólu (…). Być kapłanem, który idzie z Chrystusem do ludzi a być kapłanem – urzędnikiem to dwie różne sprawy. Dzisiaj świat potrzebuje świadków (…). Trzeba oprzeć nasze kapłańskie życie na Chrystusie. Nie patrzeć, gdzie nas posyłają, ale patrzeć na wszystko przez pryzmat tego, że Bóg jest z nami, że chce nas tam mieć i chce, abyśmy tam coś zrobili (…).

Po zakończonej Eucharystii wszyscy zgromadzili się w seminaryjnym refektarzu na wspólnej kolacji.

 


Galeria