Aktualności

Gość czwartkowy - ksiądz Paweł Kostrzewa

Gość czwartkowy - ksiądz Paweł Kostrzewa

            W czwartek, 23 marca 2017 roku wspólnota naszego Wyższego Seminarium Duchownego gościła w swoim gronie Księdza Prałata Pawła Kostrzewę.

            Ksiądz Prałat Paweł Kostrzewa pochodzi z terenów archidiecezji częstochowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1989 roku w Częstochowie. Od 2015 roku jest proboszczem parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego przy ulicy Asnyka w Kaliszu.

            Zaproszony kapłan przewodniczył uroczystej Eucharystii, która rozpoczęła się o godzinie 17:00 w seminaryjnej kaplicy. Swoją homilię nasz Gość oparł o Słowo Boże wyznaczone przez Kościół na dany dzień. Na samym początku zwrócił uwagę, że Pan Bóg w tym słowie szczególnie zachęca nas do słuchania. Trzeba nam jednak być szczególnie uważnym, gdyż zły duch nieustannie powraca, aby nam zagłuszyć słowo kierowane do nas przez Boga. Przez działanie złego ducha niekiedy występuje w nas rozdwojenie: z jednej strony chcemy czynić dobrze i żyć tak, jak Bóg tego pragnie, z drugiej strony czynimy jednak zupełnie coś innego. Dlatego ważna jest spójność pomiędzy tym, co wyznajemy a tym, co czynimy. Owszem, będą zdarzały się nam upadki, ale wtedy nie możemy się załamywać, lecz musimy szybko z nich powstawać. Na samym końcu ksiądz prałat zachęcał alumnów, aby słuchać poleceń Boga i przełożonych, bo jeśli będziemy chcieli robić wszystko po swojemu i nie będziemy im posłuszni, to prędzej czy później pojawią się w nas wyrzuty sumienia, że źle wybraliśmy.

            Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza na wspólną kolację. 


Galeria