Aktualności

Gość czwartkowy - ks. prof. Piotr Nawrot

Gość czwartkowy - ks. prof. Piotr Nawrot

            W czwartek, 12 listopada 2015 roku o godzinie 17:00 w seminaryjnej kaplicy rozpoczęła się uroczysta Eucharystia. Tym razem zaproszonym kapłanem, który przewodniczył zgromadzeniu liturgicznemu był ksiądz profesor Piotr Nawrot.

            Ksiądz Piotr Nawrot jest profesorem historii misji muzyki kościelnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz profesorem chorału gregoriańskiego i klasy organów w Konserwatorium Muzycznym w La Paz w Boliwii. Jest profesorem wykładającym również w naszym Wyższym Seminarium Duchownym. Urodził się w Poznaniu w roku 1955. W 1974 roku wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Werbistów. Po święceniach wyjechał do Paragwaju. W Stanach Zjednoczonych ukończył muzykologię i uzyskał doktorat. Od ponad 20 lat pracuje w Boliwii. Publikuje oraz wykłada na wielu uczelniach świata. Wyróżniony wieloma odznaczeniami i nagrodami, w tym medalem Królowej Izabeli Katolickiej, Międzynarodową Nagrodą im. Królowej Zofii przyznaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Współpracy Królestwa Hiszpanii.

            W czasie homilii ksiądz profesor nawiązując do swojego powołania kapłańskiego i misyjnego mówił: Każdy z nas otrzymał od Boga wiele darów, przede wszystkim dar życia i wiary. Ale też powołanie do kapłaństwa, by służyć Bogu i człowiekowi (...). Jak rozpoznać dar powołania? Bo kształtował on całe moje życie i nie rozumiem, kim jestem i co robię, bez odniesienia do kapłaństwa. Rozpoznaję go dzięki Duchowi Świętemu, który we mnie mieszka. (...). By być kapłanem, należy ubrać się w szatę mądrości, przyoblec się w Ducha Świętego (...).

            Po Eucharystii wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza na wspólną kolację.


Galeria