Aktualności

Gość czwartkowy - ks. Krzysztof Duchnowski

Gość czwartkowy - ks. Krzysztof Duchnowski

              W czwartek, 21 kwietnia 2016 roku wspólnota naszego seminarium gościła w swoim gronie księdza Krzysztofa Duchnowskiego, który przewodniczył uroczystej Eucharystii.

            Ksiądz Krzysztof Duchnowski święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2005 roku w Kaliszu. Obecnie pełni funkcję kapelana księdza Biskupa Edwarda Janiaka, notariusza Kurii Diecezjalnej w Kaliszu oraz diecezjalnego asystenta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

            W swojej homilii główny celebrans próbował, tak jak potrafi, podzielić się Słowem Bożym na wzór świętego Pawła, który, jak usłyszeliśmy w czytaniu z Dziejów Apostolskich miał skierować słowo zachęty do zgromadzonych w synagodze. Ksiądz Krzysztof Duchnowski swoją homilię odniósł do trwającego Roku Miłosierdzia, do 1050-tej rocznicy chrztu Polski oraz do tygodnia modlitw o powołania, który w tym roku przeżywamy pod hasłem Powołani do miłosierdzia. Pierwsza wskazówka, na którą zwrócił uwagę nasz gość to szacunek wobec wiary innych. Święty Paweł odnosił się z szacunkiem do sposobu przeżywania wiary przez drugiego człowieka. I my musimy codziennie o to walczyć - zachęcał celebrans. W odniesieniu do powołania, kaznodzieja stwierdził: Bóg powołuje nas do bycia cząstką Kościoła. Powołanie to dokonuje się przede wszystkim przez chrzest święty. Kiedy człowiek dojrzewa w Kościele, wtedy może odczytać konkretne powołanie, jakie Bóg daje mu właśnie w Kościele. Słowa te wyraźnie podkreślają wielkie znaczenie chrztu świętego, o którym w tym roku szczególnie chcemy pamiętać. Na zakończenie swojej homilii ksiądz Duchnowski uświadomił klerykom ważną sprawę: Tylko i aż ludzie w parafii potrzebują od księdza świadectwa wiary. Niech zatem będzie to dla nas zachętą do jeszcze większej pracy nad sobą, aby nasze uczynki wyrażały naszą wiarę w Chrystusa.

            Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza, gdzie miała miejsce wspólna kolacja.


Galeria