Aktualności

Gość czwartkowy - ks. Dariusz Sobczak

Gość czwartkowy - ks. Dariusz Sobczak

            W czwartek, 18 czerwca 2015 roku wspólnota naszego Seminarium gościła w swoim gronie księdza Dariusza Sobczaka - salezjanina pracującego na misjach. Ksiądz Dariusz pochodzi z Kalisza z bazyliki św. Józefa. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1995 roku w Lądzie. Od roku 1996 pracuje na misjach w Peru. Nasz gość przewodniczył uroczystej Eucharystii, którą koncelebrowali księża moderatorzy Seminarium. W czasie kazania  misjonarz opowiedział krótko o swojej posłudze misyjnej. Parafia, w której pracuje kaznodzieja jest terytorialnie większa od naszej diecezji, ale ludzi ma znacznie mniej. Jego parafia składa się z dwudziestu miejscowości bardzo od siebie oddalonych. W 70% z nich nie ma dróg, przez co trzeba poruszać się pieszo. Jest bardzo mało księży, dlatego kapłani niektóre wioski odwiedzają tylko co kilka lat. Kiedy już kapłan przybędzie do takiej wioski, ludzie są spragnieni jego posługi. Wtedy Eucharystia trwa nawet cztery godziny i uczestniczą w niej licznie zgromadzeni mieszkańcy. Dziękujmy Panu Bogu za to, że w Polsce nie brakuje nam kapłanów głoszących Słowo Boże. Prośmy zarazem, aby na całym świecie nie zabrakło głosicieli Dobrej Nowiny.


Galeria