Aktualności

Dzień skupienia w nowym roku

Dzień skupienia w nowym roku

We wtorek, 9 stycznia 2018 roku w godzinach wieczornych dla naszej wspólnoty rozpoczął się dzień skupienia. Prowadził go ksiądz doktor Marcin Wiśniewski.

Ksiądz Marcin Wiśniewski jest kapłanem naszej diecezji. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 2006 roku w Kaliszu. Od kilku lat jest kapłanem odpowiedzialnym za Ośrodek Duchowości Samotnia przy Górze Krzyża Jubileuszowego w Parzynowie.

Dzień skupienia rozpoczął się od wspólnego oglądania filmu Wyspa. W czasie dnia skupienia towarzyszył nam obraz świętego Józefa Kaliskiego, który przywiózł ksiądz Marcin. Natomiast słowo Boże było głoszone przez prowadzącego dzień skupienia w oparciu o nauczanie oraz praktyki życia duchowego stosowane przez ojców pustyni. Jeśli w życiu księdza / chrześcijanina nie ma doświadczenia pustyni, to nie można mówić o życiu prawdziwie chrześcijańskim. Doświadczenie pustyni jest podstawą w życiu chrześcijańskim (…). W czasie tego świętego czasu alumni mogli usłyszeć kilka wskazań, które pomagają wzrastać w życiu duchowym. Pierwszą z takich pomocy jest modlitwa. Modlitwa jest najpierw spotkaniem, obecnością. Jest to też walka z samym sobą, ze swoimi zmysłami, aby całym sobą stanąć przed Panem Bogiem (…). Modlitwa wymaga wierności i systematyczności. Największe rzeczy dokonują się metodą małych kroków. Warto podjąć taki trud (…). W modlitwie mamy nie kręcić się wokół siebie, ale wokół Bożej chwały. Nie mamy Bogu przedstawiać planów na nasze życie i prosić Go o ich realizację, ale mamy być gotowymi na realizację Jego planów. Kolejnym bardzo ważnym elementem, a tak naprawdę elementem, przez który możemy rozpoznać prawdziwego chrześcijanina jest czyste serce oddane Panu Bogu. Co jest znakiem świętości? Nie cuda i nadzwyczajne wydarzenia, ale czyste serce. O to walczyli ojcowie pustyni i dzięki temu mieli Boże spojrzenie na świat. Papierkiem lakmusowym chrześcijaństwa jest czyste serce (…). Ksiądz Marcin poruszył także kwestię pokory i posłuszeństwa, jako wielkich cnót w Kościele. Posłuszeństwo w Kościele jest ważniejsze niż nabożeństwo. To pierwsze lekarstwo na pychę – pierwszy grzech starego człowieka. Diabeł nie znosi pokory. A będąc posłusznym jesteś pokornym (…). Ksiądz Marcin Wiśniewski wskazał także wady, które mogą nam przeszkadzać w prawdziwym zjednoczeniu z Panem Bogiem. Wśród nich wymienił grzech nadmiaru. Diabeł może nas także kusić nadmiarem. Wtedy trzeba zrezygnować z niektórych rzeczy a pozostawić spotkanie ze słowem, modlitwę ciszy i obecności (…). Nadmiar też jest przeciwieństwem prostoty. Dużo wiemy o życiu duchowym, dużo o nim czytamy, ale nie umiemy tego wprowadzać w życie. Następuje rozdwojenie (…). Wielu dobrych księży diabeł wykańcza przez nadmiar, bo nie mają czasu zatrzymać się przed Bogiem (…). Kolejnym elementem, który niekiedy może nas zgubić jest źle pojęty aktywizm. Aktywizm jest demoniczną chorobą naszych czasów, bo nie pozwala nam on zatrzymać się i spotkać z Bogiem (…). Nie wszystko, co jest dobre, jest dobre dla ciebie, jest wolą Bożą. Całe życie ma być nastawione nie na moje pomysły i aktywizm, ale na słuchanie głosu Pana Boga (…).

Dzień skupienia zakończył się Mszą Świętą, której przewodniczył ksiądz Marcin Wiśniewski. Poprzedzała ją możliwość skorzystania przez kleryków z sakramentu pokuty i pojednania. Na zakończenie Eucharystii Wicedziekan alumnów wraz z Dziekanem V roku złożyli prowadzącemu dzień skupienia podziękowania za wygłoszone nauki.


Galeria