Aktualności

Dzień skupienia w duchu Eucharystycznego Ruchu Młodych

Dzień skupienia w duchu Eucharystycznego Ruchu Młodych

            W środę, 26 kwietnia 2017 roku o godzinie 21:00 hymnem do Ducha Świętego rozpoczął się we wspólnocie seminaryjnej dzień skupienia. Tym razem był on specyficzny, gdyż głosił go nie tylko kapłan, lecz także siostra zakonna. Słowo Boże do kleryków głosił ksiądz Łukasz Luźny - diecezjalny moderator Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz  siostra Danuta Pusty - urszulanka, Krajowy Moderator Eucharystycznego Ruchu Młodych. W tym świętym czasie klerykom towarzyszyły relikwie świętej Urszuli Ledóchowskiej.

            W czasie dnia skupienia przybliżono klerykom genezę i zasady funkcjonowania ERM. Jest to ruch ogólnokościelny. Dzieło rozpoczęte przez świętą Urszulę Ledóchowską obecnie kontynuują urszulanki. Do Polski ERM został wprowadzony w 1925 roku. Skupia się na czterech głównych zasadach: żyj Mszą świętą, czytaj Ewangelię, kochaj bliźnich, bądź trzynastym Apostołem. Zadania ERM to: 2x w miesiącu spotkania tematyczne, 1x w miesiącu adoracja Najświętszego Sakramentu, 1x w miesiącu działalność apostolska. Formacja wstępna ma trzy stopnie: Tropiciele Jezusa, Uczniowie Jezusa, Apostołowie dzisiaj. Następne etapy to: Poszukiwacze prawdy (rozwój świadomości chrztu i bierzmowania), Odkrywcy skarbu (skupianie się wokół Eucharystii i pokuty), Powołani i posłani (sakramenty namaszczenia chorych, małżeństwa i święceń).

            W swoich wypowiedziach siostra Danuta wskazywała na zalety istnienia ERM oraz zachęcała, by jak najgorliwiej włączyć się w pozyskiwanie ludzi dla Chrystusa poprzez przykład życia w komunii z Bogiem. Mówiła: Zły duch najbardziej na świecie nienawidzi Eucharystii. Zrobi on wszystko, by człowieka odłączyć od Eucharystii. Szatan nigdy nie będzie miał władzy nad człowiekiem złączonym z Jezusem eucharystycznym (…). Gdyby Bóg chciał 20 ojców Pio czy też 20 sióstr Urszul, to by sobie ich stworzył. Ale chciał konkretnie CIEBIE, z twoimi wadami, z twoją historią życia (…). Bóg ma nas wyprowadzić z tego, co nas zniewala, ale żeby mógł tego dokonać, musimy Mu pozwolić się prowadzić (…). O posłudze kapłańskiej zakonnica powiedziała: Nie sztuką jest mówić piękne kazania o Bogu, sztuką jest składanie siebie w ofierze np. przez godne przyjmowanie Komunii świętej, dobre wykonywanie swych obowiązków, radosne życie, miłosierdzie względem innych (…). Na sądzie Bóg nie zapyta nas, ile homilii wygłosiliśmy, czy ile nabożeństw odprawiliśmy, ale ile osób przyprowadziliśmy do Niego (…). Tak, jak Bóg daje Jezusa pod opiekę świętemu Józefowi, tak i kapłanom Bóg oddaje swoje dzieci Boże pod opiekę. Te dzieci doprowadzą Jezusa do swoich rodzin i być może je przemienią. Z kolei ksiądz Łukasz wygłosił do alumnów słowo Boże w czasie czwartkowej jutrzni, nabożeństwa pokutnego oraz Eucharystii. Mówił on wtedy: Eucharystia ma być najpiękniejszą formą spotkania z Bogiem. Przyjęcie Komunii świętej daje pokój sercu (…). Niby wiemy, że w tej białej hostii jest Chrystus a jednak czasami zachowujemy się tak, jakby Boga wśród nas nie było (…). Trzeba pokazać ludziom, że spotkanie z Bogiem nie czyni nas mrukami, ale że nas przemienia na lepsze (…). Aby dostąpić pokoju, czasami trzeba doświadczyć wstrząsu. Drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Gdy Jezus wszedł, dał Apostołom pokój. Musimy otworzyć drzwi swego serca, aby Jezus wszedł i przyniósł nam pokój (…).

            Warto dodać, że ten dzień skupienia miał taki charakter przez wzgląd na krajowy zjazd Eucharystycznego Ruchu Młodych, który od soboty odbywał się w naszym seminarium.


Galeria