Aktualności

Dzień skupienia na koniec kwietnia

Dzień skupienia na koniec kwietnia

Dnia 30 kwietnia 2019 roku wspólnota naszego seminarium przeżywała dzień skupienia. Prowadził go ksiądz dr Stanisław Urmański przybyły z Warszawy.

Ksiądz doktor Stanisław Urmański przybył z Warszawy. Święcenia kapłańskie przyjął 31 maja 2015 roku w Rzymie. Ukończył Szkołę Główną Handlową po czym wstąpił do Opus Dei. Studiował na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie oraz na Uniwersytecie w Pampelunie. Na rozpoczęcie dnia skupienia wprowadził on do naszej kaplicy seminaryjnej relikwie założyciela Opus Dei, którym jest Josemaría Escrivá de Balaguer.

Podczas tego świętego czasu ksiądz Stanisław próbował ukazać nam kilka przewodnich myśli, którymi w ciągu swojego życia kierował się założyciel Opus Dei i które pomogły mu osiągnąć niebo. Oto kilka z nich: W codzienności Pan Bóg woła nas do świętości. Mamy stawać się świętymi nie kiedyś, lecz teraz. (...) Robiąc cokolwiek, staraj się zawsze robić to na chwałę Pana. Wtedy będziesz robił to z miłością, czyniąc rzecz zwyczajną nadzwyczajną. (...) Świętość to coś, co nie dzieje się własnymi siłami. Sekretem świętości jest otwieranie się na działanie Boga, dobrze przeżywana pobożność. (...) Każdy człowiek jest powołany do świętości, ale każdy człowiek jest grzeszny. Te dwie rzeczywistości można połączyć poprzez otwartość, szczerość i skruchę. (...) Prawdziwa przemiana rozpoczyna się od stanięcia w prawdzie wobec naszych słabości i od przemiany własnego serca.


Galeria