Aktualności

Dzień skupienia

Dzień skupienia

W środę, 15 listopada 2017 roku o godzinie 21:00 rozpoczął się dzień skupienia, który prowadził ksiądz Łukasz Skoracki – Dyrektor Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej.

W czasie dnia skupienia ksiądz Łukasz mówił o lepszym poznawaniu Chrystusa i życiu według Jego woli. Jezus zachęca nas do czuwania. Bo On przyjdzie i nie chce, aby to Jego przyjście było dla nas zaskoczeniem, ale by było pójściem dalej z tym, którego już poznaliśmy. Nie mamy jednak czynić tego z przymusu, ale z miłości do Jezusa, w zupełnej wolności. Chrystus chce nam dzisiaj powiedzieć o wolności. Ale nie o tej wolności, od tego wszystkiego, co jest dla nas trudem. Prawdziwa wolność to pogodzenie się ze swoim życiem i z jego trudami oraz świadomość, że Pan w tym wszystkim nas wspomaga – pouczał kapłan. Ponadto prowadzący rekolekcje wskazał trzy rzeczywistości, przez które Jezus nas ratuje. Są to: ubóstwo, ciemność nocy i drugi brat. Aby wzbić się wysoko, trzeba najpierw mocno odbić się o trampolinę. Podobnie robi z nami Pan. Chcąc, abyśmy wzbili się na duchowe wyżyny pozwala, abyśmy najpierw zeszli bardzo nisko, aby się odbić ku górze (…). Ubóstwo jest dla nas miejscem, gdzie spotykamy żywego Jezusa. To ubóstwo może być dla nas ratunkiem danym nam od Boga, bo ratuje nas od grzechów, szczególnie od egoizmu (…). Darem od Boga jest ten, kto cię denerwuje, bo przez niego możesz zobaczyć, jaki jesteś naprawdę – tłumaczył ksiądz Dyrektor odnosząc się do każdej z tych trzech rzeczywistości. W czasie dnia skupienia nie zabrakło okazji do spowiedzi świętej. W związku z nią, prowadzący dzień skupienia mówił: Jezus w Komunii świętej to nie nagroda dla nas za nasze wzorowe życie, ale to pomoc i lekarstwo w chorobie grzechu. (…) Owocem dobrej spowiedzi ma być pełnienie woli Bożej, oddawanie się dla innych, przyjmowanie życia z wszelkim dobrem i złem, jakie nas spotyka, bez narzekania. Ten święty czas skupienia zakończyła uroczysta Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem księdza Łukasza Skorackiego. W czasie homilii, w odniesieniu do Ewangelii główny celebrans mówił: Królestwo Boże jest w was. Niebo to przebywanie z Bogiem. Zły duch nie chce, abyśmy zobaczyli, że już tu na ziemi możemy kosztować nieba. (…). Gdzie jest twoje niebo? Możemy myśleć, co byłoby dla nas niebem. Ale, jeśli jest z nami Bóg, to w każdej sytuacji możemy kosztować nieba. (…). Jeśli teraz nie doświadczasz nieba i Bożego prowadzenia, to czym się karmisz? Czego jest więcej w twoim życiu? Może Bóg nas woła i się o nas upomina?

Na zakończenie dnia skupienia Dziekan alumnów wraz z Wicedziekanem złożyli księdzu Łukaszowi podziękowania za wygłoszone słowo i wręczyli symboliczny bukiet róż.


Galeria