Aktualności

Dzień skupienia

Dzień skupienia

W czwartek, 26 kwietnia 2018 roku nasza wspólnota przeżywała dzień skupienia, który prowadził ksiądz Piotr Bałoniak - proboszcz parafii w Rajsku.

W czasie tego dnia pochylaliśmy się nad listami do 7 Kościołów z Księgi Apokalipsy św. Jana. Każdy z tych kościołów miał swoje specyficzne cechy: Kościół w Efezie - ortodoksja, brak miłości; Kościół w Smyrnie - cierpienie, wierność; Kościół w Pergamonie - bogactwo w Słowo, szukanie bożków, kompromisy; Kościół w Tiatyrze - aktywność, brak rozeznawania; Kościół w Sardach - zdegenerowanie, pozory; Kościół w Filadelfii - małość, pokora, wierność, podjęcie misji; Kościół w Laodycei - samowystarczalność, pycha, oziębłość. Na koniec ksiądz Piotr zachęcił, aby sprawdzić, w którym Kościele najlepiej odnajdujemy się my sami.

Oto kilka myśli z tego świętego czasu łaski: Jeśli w Kościele brakuje miłości, to choćby nie wiadomo, jak prężnie działał, jest martwy (…). Pamiętaj o lekkości, z jaką przyjąłeś ciężar miłości (…). Nawrócenie wychodzi od ducha, by objawić się w czynach (…). Chrześcijaństwa nie odnowi się przez wyszukiwanie atrakcyjnych i nowych elementów, ale przez głoszenie z mocą Słowa Bożego i zachowywanie go w życiu (…). Eucharystia jest manną, która wspomaga nas w wędrówce przez pustynię świata (…). Jezus posyłając Apostołów bez niczego chciał pokazać, że owoce ich działań nie będą wynikiem ich zabezpieczeń, ale wiary i posłuszeństwa Chrystusowi (…). Umiejmy postępować za natchnieniami Ducha Świętego, który każe nam zrobić krok do przodu a nie stać w miejscu (…). Nigdy nie jest za późno na zmianę, bo Bóg nie rezygnuje z człowieka, lecz stoi przy drzwiach jak żebrak i prosi o gościnę, o miejsce przy stole. Nie wpycha się na siłę, lecz czeka, aż serce człowieka skruszeje. Zawsze można się nawrócić, trzeba tylko usłyszeć pukanie Jezusa i otworzyć Mu drzwi naszego serca (…). Najdłuższą i najważniejszą drogą jest droga od umysłu do serca. Jest ona bardzo trudna, ale każdy z nas musi podjąć ją osobiście. Nie bylibyśmy w stanie przejść tej drogi, gdyby nie Duch Święty dany nam przez Jezusa (…). Przyjdź Panie Jezu! Pozwól, by nasze oczy Cię widziały, by nasze uszy Cię słyszały a nasze serce Cię przyjęło.

 


Galeria