Aktualności

Dzień skupienia

Dzień skupienia

W środę, 5 lutego 2020 roku, nasz wspólnota przeżywała dzień skupienia. Duchowym przewodnikiem kleryków na ten czas stał się ksiądz Paweł Pokora – ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 

W pierwszej konferencji ksiądz Paweł skupił się na temacie adoracji Najświętszego Sakramentu, którą nazwał głównym nerwem duchowości. Zachęcał nas, abyśmy zajęli się Chrystusem obecnym wśród nas pod postacią chleba, a On zajmie się naszym życiem. W kolejnych spotkaniach poruszyliśmy zagadnienie cech księdza, które są istotne dla ludzi. Ksiądz Paweł przedstawił nam hierarchie tych wartości utworzoną na podstawie wypowiedzi wiernych. W ten sposób dowiedzieliśmy się nad jakimi aspektami powinniśmy szczególnie pracować  będąc w seminarium. W konferencjach omówiony został także temat formacji myśli, jako istotnego czynnika wzrostu duchowego. W przedostatnim spotkaniu ksiądz Paweł zgłębił zagadnienie celibatu, prezentując przy tym konkretne rady pomocne w jego świadomym przyjęciu. W słowie skierowanym do nas podczas nabożeństwa pokutnego Nasz Przewodnik Duchowy zalecił nam podejmować konkretne decyzje, w związku z walką przeciwko pokusie.

Ten szczególny czas modlitwy zakończyła uroczysta Msza Święta. Warto dodać, że ten dzień był także okazją do nabrania energii przed rozpoczynającą się następnego dnia sesją egzaminacyjną.


Galeria