Aktualności

Dzień skupienia

Dzień skupienia

W czwartek, 25 maja 2017 roku o godzinie 21:00 rozpoczął się dzień skupienia dla naszej wspólnoty. Prowadził go ksiądz Łukasz Pondel, ojciec duchowny naszego seminarium.

W czasie tego świętego czasu ksiądz Łukasz skupił się na filarach, jakie daje nam Bóg, by mieć z Nim dobry kontakt. W życiu szukamy nowych wrażeń i przeżyć. Bóg daje nam narzędzia, które pomogą nam trwać przy Nim, lecz one się nam nudzą, bo chcemy wciąż czegoś nowego – mówił kapłan. Wśród tych filarów ojciec duchowny wymienił modlitwę brewiarzową, rozważanie słowa Bożego, Eucharystię, celibat oraz pokorę. Przy każdej z konferencji te filary zostały krótko scharakteryzowane. W każdej z godzin brewiarzowych jest choćby jedno słowo, które jest skierowane bezpośrednio do ciebie (…). Prawda jest bardzo bolesna, ale szybko się goi. Kłamstwo natomiast na początku nie boli, ale później staje się raną, która nie chce się zagoić – mówił ksiądz Łukasz podczas piątkowej jutrzni. W odniesieniu do rozważania słowa Bożego mogliśmy usłyszeć: Filtrujemy to, czego słuchamy. Podobnie jest ze Słowem Bożym. Wybieramy tylko to, co chcemy, przez co możemy nie spotkać kochającego nas Ojca (…). Jeżeli Pan mi nic nie mówi, to znaczy, że Go jeszcze nie słucham (…). Jedynym naszym wysiłkiem ma być chęć słuchania Pana (…). Słowo Boże trzeba rozważać w kontekście całego swojego życia. Nie musi się ono odnosić tylko do obecnej chwili, ale może też dotyczyć przyszłości (…). Zaufanie jest wymiarem uwierzenia na słowo. Jesteśmy nieufni. Nie wierzymy słowom i żądamy dowodów, a gdy już je mamy to i tak poddajemy je wątpliwości. Mówiąc o celibacie, ojciec Łukasz wskazał nam trzy jego sensy, które podał papież Paweł VI. Jest to sens chrystocentryczny – na wzór Chrystusa, sens eklezjologiczny – oddanie życia Jezusowi i Kościołowi oraz sens eschatologiczny – po zmartwychwstaniu nie będą się żenić…, na ziemi żyjemy tak, jak będziemy żyć w niebie. Człowiek winny nie patrzy w oczy, ale w dół. Dlatego Chrystus zniża się, bo chce spojrzeć w nasze oczy (…). Jest tylko jedno miejsce, w którym Jezus patrzy na nas z góry. Jest to krzyż. Dlatego podchodzimy pod krzyż, by móc spojrzeć Jezusowi prosto w oczy – słowa prowadzącego dzień skupienia wypowiedziane w konferencji o pokorze.

Po sakramencie pokuty i pojednania nasza wspólnota uczestniczyła w Eucharystii, która zakończyła dzień skupienia. Przewodniczył jej ksiądz Łukasz Pondel, natomiast homilię wygłosił ksiądz Rektor Piotr Górski, który podzielił się doświadczeniem uczestnictwa w setnej rocznicy objawień w Fatimie.


Galeria