Aktualności

Dzień skupienia

Dzień skupienia

            W piątek, 20 maja 2016 roku nasza wspólnota seminaryjna przeżywała dzień skupienia przed święceniami w stopniu prezbiteratu. Prowadził go ksiądz doktor Maciej Krulak.

            Ksiądz doktor Maciej Krulak święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1998 roku w Kaliszu. Z dniem 21 października 2015 roku został ustanowiony proboszczem w parafii pod wezwaniem świętego Marcina w Borzęciczkach w dekanacie koźmińskim. Ponadto jest diecezjalnym moderatorem Ruchu Światło - Życie.

            W ciągu dnia skupienia ksiądz Maciej wskazywał na kilka elementów, które powinny towarzyszyć każdemu z nas. Pierwszy z nich to prawda. Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli - czytamy w Ewangelii według świętego Jana. Każdy kapłan ma być prawdziwy w tym co robi, swoim życiem ma wskazywać na Chrystusa, do którego ma prowadzić powierzony mu Lud Boży. Kolejnym elementem jest odwaga w głoszeniu Ewangelii. W Biblii aż 365 razy występuje zdanie Nie lękaj się! Bóg jest z nami i pomaga nam w każdej chwili naszego życia. Często zwracamy uwagę na to, co inni o nas myślą a nie na to, kim jesteśmy. Jesteśmy dziećmi Bożymi i to samo w sobie wskazuje na naszą ogromną wartość. Podstawowym zadaniem każdego kapłana jest głoszenie Dobrej Nowiny. Ale jak tego dokonać? Głoszenie Ewangelii odbywa się w spotkaniu z drugim człowiekiem, ale żeby tego dokonać, trzeba umieć poświęcić swój czas dla tej osoby - mówił ksiądz Krulak. W czasie nabożeństwa pokutnego rozważaliśmy temat grzechu i jego konsekwencji. Grzeszymy, bo myślimy, że tak będzie dla nas lepiej. W rzeczywistości grzech jest naszym nieszczęściem. Ma on swoje konsekwencje np. nie wychodzi nam wtedy modlitwa, brakuje nam cierpliwości do innych osób. (...) Grzech jest jak nowotwór, który wciąż dotyka nowe rzeczywistości naszego życia. (...) Dlatego potrzebujemy Jezusa - lekarza, który nas zdiagnozuje i wyleczy. W czasie Eucharystii, w nawiązaniu do Ewangelii (Mk 10, 1-12) główny celebrans wskazywał, że relacja Chrystusa z Kościołem jest jak relacja męża i żony. Jesteśmy zaślubieni z Kościołem, a więc z Bogiem i z drugim człowiekiem.


Galeria