Aktualności

Dzień skupienia

Dzień skupienia

               W środę, 13 kwietnia 2016 roku o godzinie 21:00 w naszym seminarium rozpoczął się dzień skupienia. Prowadził go ksiądz doktor Sławomir Kęszka.

            Ksiądz doktor Sławomir Kęszka jest kapłanem Diecezji Kaliskiej. Urodził się w 1973 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Kaliszu w roku 2005. Od roku 2012 jest odpowiedzialny za Archiwum Diecezji Kaliskiej. Jest diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej oraz wykładowcą historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu.

            W czasie dnia skupienia ksiądz Sławomir nawiązywał do kapłanów i kleryków więzionych w obozie koncentracyjnym w Dachau, szczególnie do błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. Wśród tematów poruszanych w czasie tego dnia skupienia były m.in. kult do Najświętszej Eucharystii, wartość wspólnoty w życiu człowieka, wartość chrztu Polski i każdego z nas, owocne przeżywanie spowiedzi świętej czy też modlitwa w życiu każdego z nas.

            Dzień skupienia zakończył się uroczystą Eucharystią, którą koncelebrowali księża moderatorzy naszego seminarium pod przewodnictwem księdza Sławomira Kęszki. Po Eucharystii miała miejsce wspólna kolacja, w czasie której nasz gość obdarował kleryków publikacją dotyczącą opieki świętego Józefa w Kaliszu oraz płytą DVD z nagraniem dotyczącym więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau.


Galeria