Aktualności

Dzień skupienia

Dzień skupienia

W czwartek, 15 listopada 2018 roku wspólnota naszego seminarium przeżywała comiesięczny dzień skupienia. Poprowadził go ksiądz prof. UAM Dariusz Kwiatkowski, będący wykładowcą liturgiki w naszym seminarium.

W czasie konferencji ksiądz Profesor bazował na osobie świętego Piotra Apostoła. Przytaczając odpowiednie fragmenty Pisma Świętego ukazywał różne aspekty życia Szymona Piotra przenosząc je na płaszczyznę naszego życia, powołania i formacji seminaryjnej. Nasze powołanie odkrywamy w naszej codzienności, bo Jezus wchodzi w naszą codzienność – tłumaczył ksiądz Dariusz Kwiatkowski. Jezus do uczniów mówi tylko „pójdź za Mną”. Nie pyta ich o przeszłość, o wiarę, o chodzenie do synagogi. Możemy zadawać sobie pytanie „dlaczego właśnie ja, skoro są lepsi…” Odpowiedź jest prosta: bo drogi Boskie nie są drogami ludzkimi. Jezus znał doskonale Piotra i wiedział, jakie będzie miał z nim problemy. Ciebie też doskonale zna i mimo tego, albo właśnie dlatego cię powołuje. (…) Ponadto ksiądz Dariusz zachęcał do wytrwałej pracy nad sobą w czasie formacji seminaryjnej oraz do wytrwałego dążenia do zamierzonych celów i do realizowania swych marzeń. Marzenia się nie spełniają, ale marzenia trzeba spełniać poprzez swoje motywacje i działania. (…) Aby dokonywać tego, do czego zaprasza nas Jezus trzeba ze swojego słownika usunąć słowo „niemożliwe”. (…) „Sukces nas rozpieszcza, czasami usypia. To dopiero porażka mobilizuje nas do przemiany i pracy nad sobą. (…). Dzień skupienia był także okazją do spowiedzi świętej. Podczas nabożeństwa pokutnego kaznodzieja przypomniał alumnom słowa papieża Franciszka: Bogu nigdy nie znudzi się przebaczać człowiekowi. Oby człowiekowi nigdy nie znudziło się prosić Boga o przebaczenie. Dzień skupienia zakończyła uroczysta Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem księdza Profesora. Na jej zakończenie dziekan seminaryjny wraz z wicedziekanem podziękowali swojemu wykładowcy za poprowadzenie dnia skupienia i wygłoszone w nim słowo Boże. Podczas Mszy świętej jeden alumn VI roku naszego seminarium złożył przysięgi przed przyjęciem święceń w stopniu diakonatu z kolei jeden diakon złożył przysięgi niezbędne do przyjęcia święceń prezbiteratu.

 


Galeria