Aktualności

Dzień skupienia

Dzień skupienia

            W czwartek, 12 listopada 2015 roku o godzinie 21:00 Apelem Jasnogórskim oraz hymnem do Ducha Świętego rozpoczął się dzień skupienia dla naszej wspólnoty. Był on prowadzony przez księdza doktora Marka Stefańskiego.

            Ksiądz doktor Marek Stefański jest kapłanem diecezji włocławskiej, który święcenia przyjął w roku 1987. Po święceniach pracował m.in. w parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu. Studiował biblistykę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie jest proboszczem parafii w Świerczynie koło Włocławka.

            Motywem przewodnim całego dnia skupienia była interpretacja dwóch istniejących dróg życia. Pierwsza z nich to życie według ciała, dla siebie, natomiast druga droga to życie według ducha, dla Chrystusa. Celem naszego życia jest nieustanne przechodzenie z życia według ciała do życia duchem. W odniesieniu do modlitwy, ksiądz Marek posłużył się fragmentami Ewangelii według świętego Mateusza i Łukasza. Mówił, że tak, jak wytrwałość Marii Magdaleny przy pustym grobie zaowocowała spotkaniem Jezusa, tak i nasza wytrwałość w modlitwie wyda owoce. Modlitwa w sercu płynie wtedy, gdy zaakceptuję prawdę, którą mówi mi Jezus.

            Dzień skupienia zakończyła uroczysta Msza święta, której przewodniczył ksiądz Marek Stefański. W homilii, posługując się przykładem ślepego Bartymeusza z Ewangelii mówił, że naszą ślepotą jest życie w grzechu pierworodnym i każdym następnym. Zły zawsze nas okłamuje, albo neguje nasze grzechy i mówi, że nic się nie stało, albo wręcz przeciwnie, wyolbrzymia nasze grzechy. Dlatego potrzebujemy prawdy, która pokaże nam, że jesteśmy grzesznikami, ale Bogu te grzechy nie przeszkadzają w tym, by odmienić nasze życie i nas zmienić. Trzeba otwarcie nazywać nasze grzechy po imieniu, lecz także dostrzegać piękne rzeczy, których Bóg dokonuje w nas samych.