Aktualności

Alter Christus - spektakl w wykonaniu naszych kleryków

Alter Christus - spektakl w wykonaniu naszych kleryków

             W piątek, 7 kwietnia 2017 roku o godzinie 19:00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu rozpoczął się spektakl pod tytułem Alter Christus (Drugi Chrystus).

            W przedstawieniu uczestniczyli moderatorzy i alumni naszego seminarium oraz zaproszeni goście w wśród nich ksiądz Biskup Kaliski Senior Stanisław Napierała, siostry zakonne, pracownicy seminarium oraz rodziny naszych alumnów.

            Spektakl został odegrany przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Autorem scenariusza był ksiądz Marcin Załężny - ojciec duchowny naszej wspólnoty. Sceny spektaklu były nawiązaniem do odczytywanych perykop Ewangelijnych. Miały na celu pokazanie, w jaki sposób młodzi ludzie dzisiejszych czasów mogą spotkać Chrystusa w swoim życiu, często pogubionym i poranionym i odpowiedzieć na Jego wezwanie. Główną postacią spektaklu był kapłan, który na drodze swojego kapłańskiego posługiwania spotykał różnych ludzi. Na samym początku ksiądz spotkał się z grzesznikiem poranionym cierniami, który nie wierzy w Boga i Jego miłość. Jednakże po czasie, dzięki rozmowie z kapłanem grzesznik ten nawraca się i przychodzi do konfesjonału, aby pojednać się z Bogiem, co symbolizowało oddanie swoich cierni kapłanowi i złożenie ich na ołtarzu.  Kolejną postacią był chory, który siłę do walki z cierpieniem czerpie z krzyża Chrystusa. Nie załamuje się, lecz cały swój czas spędzony w szpitalu poświęca modlitwie a swoje cierpienia ofiarowuje na chwałę Bogu i za zbawienie świata. Symbolem jego ofiary był chleb, który kapłan w imieniu chorego ofiarował Bogu i złożył na ołtarzu. Ostatnią postacią był młodzieniec, który stoi przed wyborem drogi życiowej. Symbolem jego życia był bukłak z młodym winem. Człowiek ten nie wie, co ma robić, ale wie, że nie chce zmarnować swojego życia. Po rozmowie z kapłanem utwierdza się w tym, że Bóg go powołuje i z odwagą odpowiada na Jego powołanie, składając swój bukłak z winem na ołtarzu. Ostatecznie sam zostaje kapłanem.

            W czasie spektaklu zgromadzonej publiczności towarzyszył utwór Michaela Lorenca pod tytułem Ave Maria. Jak powiedział na zakończenie pomysłodawca spektaklu i autor jego scenariusza ksiądz Marcin Załężny, utwór ten nie został wybrany przypadkowo, bo to właśnie Maryja jest Matką Kapłanów. Tak jak towarzyszyła swojemu Synowi w najważniejszych momentach Jego życia a szczególnie w czasie śmierci, tak też towarzyszy wszystkim kapłanom, szczególnie w czasie prób i doświadczeń. Maryja jest też tą, która nieustannie wyprasza u Boga nowe powołania do kapłaństwa, dlatego przedstawienie zakończyło się wspólną dziesiątką różańca w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, szczególnie do naszego seminarium.

            Na zakończenie ksiądz Biskup Senior Stanisław Napierała udzielił wszystkim zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa oraz podziękował osobom zaangażowanym za piękne przedstawienie, które po części wprowadziło w przeżywanie rozpoczynającego się już w Niedzielę Palmową Wielkiego Tygodnia.


Galeria