Aktualności

Boska Liturgia świętego Jana Chryzostoma

Boska Liturgia świętego Jana Chryzostoma

            W czwartek, 30 marca 2017 roku o godzinie 17:00 w kaplicy Dobrego Pasterza w naszym seminarium rozpoczęła się Boska Liturgia świętego Jana Chryzostoma w obrządku bizantyjsko-ukraińskim Kościoła Greko-Katolickiego. Liturgii przewodniczył ksiądz Roman Woźniak, który od niedawna jest odpowiedzialny za duszpasterstwo Greko-Katolickie w naszej diecezji. W liturgii uczestniczyli księża moderatorzy, jeden z profesorów naszego seminarium oraz alumni.

            Liturgia ta była sprawowana w ramach Eucharystii czwartkowej, której w naszym seminarium zazwyczaj przewodniczy zaproszony gość. Po liturgii wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza na kolację. Modlitwę przed i po posiłku poprowadził ksiądz Roman w swoim języku.


Galeria